2024-05-23

Just nu finns det endast honung i 350-gramsburkar. Bina jobbar på för fullt just nu och ny honung kommer att finnas i butiken månadsskiftet juni/juli. 

Välkommen